Thuốc chống ung thư

Thuốc Bleomycin

  Thông tin chung Thuốc Bleomycin (Bleomycin – L01D C01) là Thuốc chống ung thư. Thuốc có thành phần hoạt chất chính là Bleomycin và được đóng gói dưới dạng Lọ thuốc đông khô có chứa bleomycin sulfat tương đương với 15 đvqt, 20 đvqt, 30 đvqt bleomycin/ống tiêm hoặc …

Read More »