Thuốc chống lao

Thuốc Pyrazinamid

  Thông tin chung Thuốc Pyrazinamid (Pyrazinamide – J04AK01) là Thuốc chống lao. Thuốc có thành phần hoạt chất chính là Pyrazinamid và được đóng gói dưới dạng Viên nén: 0,5 g.     Tên thuốc Thuốc PYRAZINAMID ® Tên quốc tế Thuốc Pyrazinamide Tên thương mại Thuốc Mã ATC J04AK01 Nhóm …

Read More »

Thuốc Isoniazid

  Thông tin chung Thuốc Isoniazid (Isoniazid – J04A C01) là Thuốc chống lao. Thuốc có thành phần hoạt chất chính là Isoniazid và được đóng gói dưới dạng Viên nén 300, 150, 100 và 50 mg. Sirô 50 mg/5 ml.Ống tiêm 1 g/10 ml; 100 mg/1 ml.     …

Read More »

Thuốc Ethionamid

  Thông tin chung Thuốc Ethionamid (Ethionamide – J04AD03) là Thuốc chống lao Thuốc có thành phần hoạt chất chính là Ethionamid và được đóng gói dưới dạng Viên nén 250 mg ethionamid.     Tên thuốc Thuốc ETHIONAMID ® Tên quốc tế Thuốc Ethionamide Tên thương mại Thuốc Mã ATC J04AD03 …

Read More »

Thuốc Ethambutol

Thông tin chung Thuốc Ethambutol (Ethambutol – J04AK02) là Thuốc chống lao. Thuốc có thành phần hoạt chất chính là Ethambutol và được đóng gói dưới dạng Viên nén 100 mg và 400 mg ethambutol hydroclorid.Viên nén hỗn hợp ethambutol hydroclorid 400 mg phối hợp với rifampicin, isoniazid; hoặc phối …

Read More »