Thuốc

Chloramphenicol

Tác dụng Tác dụng của chloramphenicol là gì?   Chloramphenicol được dùng để điều trị các nhiễm khuẩn mắt. Chloramphenicol là một kháng sinh hoạt động bằng cách ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Chloramphenicol chỉ điều trị nhiễm trùng mắt do vi khuẩn. Thuốc sẽ không hoạt …

Read More »

Thuốc Bleomycin

  Thông tin chung Thuốc Bleomycin (Bleomycin – L01D C01) là Thuốc chống ung thư. Thuốc có thành phần hoạt chất chính là Bleomycin và được đóng gói dưới dạng Lọ thuốc đông khô có chứa bleomycin sulfat tương đương với 15 đvqt, 20 đvqt, 30 đvqt bleomycin/ống tiêm hoặc …

Read More »

THUỐC PROGUANIL

  Thuốc Proguanil (Proguanil – P01BB01) là Thuốc chống sốt rét. Thuốc có thành phần hoạt chất chính là Proguanil và được đóng gói dưới dạng Viên nén 100 mg dạng muối hydroclorid.Viên nén kết hợp 100 mg proguanil và 250 mg atovaquon. Chỉ định Phối hợp với cloroquin hoặc …

Read More »

THUỐC PRIMAQUIN

  Thuốc Primaquin (Primaquine – P01BA03) là Thuốc chống sốt rét. Thuốc có thành phần hoạt chất chính là Primaquin và được đóng gói dưới dạng Viên nén: 13,2 mg primaquin phosphat (7,5 mg primaquin base); 26,3 mg primaquin phosphat (15 mg primaquin base). Chỉ định Phối hợp với các …

Read More »

THUỐC MEFLOQUIN

  Thuốc Mefloquin (Mefloquine – P01BC02) là Thuốc chống sốt rét. Thuốc có thành phần hoạt chất chính là Mefloquine và được đóng gói dưới dạng Viên nén 250 mg mefloquin hydroclorid (tương đương với 228 mg mefloquin base).Viên nén 274 mg mefloquin hydroclorid (tương đương với 250 mg mefloquin …

Read More »

THUỐC ARTEMISININ

  Thuốc Artemisinin (Artemisinin – Chưa có) là Thuốc chống sốt rét Thuốc có thành phần hoạt chất chính là Artemisinin và được đóng gói dưới dạng Viên nén 250 mg; viên đạn 250 mg, 500 mg. Chỉ định Ðiều trị sốt rét do tất cả các loại Plasmodium, kể …

Read More »

THUỐC ARTEMETHER

  Thuốc Artemether (Artemether – Chưa có) là Thuốc chống sốt rét Thuốc có thành phần hoạt chất chính là Artemether và được đóng gói dưới dạng Viên nén 50 mg.Ống tiêm 100 mg/1 ml hoặc 80 mg/1 ml. Artemether trong dầu dừa tinh chế. Chỉ định Artemether được chỉ …

Read More »

Thuốc Pyrazinamid

  Thông tin chung Thuốc Pyrazinamid (Pyrazinamide – J04AK01) là Thuốc chống lao. Thuốc có thành phần hoạt chất chính là Pyrazinamid và được đóng gói dưới dạng Viên nén: 0,5 g.     Tên thuốc Thuốc PYRAZINAMID ® Tên quốc tế Thuốc Pyrazinamide Tên thương mại Thuốc Mã ATC J04AK01 Nhóm …

Read More »

Thuốc Isoniazid

  Thông tin chung Thuốc Isoniazid (Isoniazid – J04A C01) là Thuốc chống lao. Thuốc có thành phần hoạt chất chính là Isoniazid và được đóng gói dưới dạng Viên nén 300, 150, 100 và 50 mg. Sirô 50 mg/5 ml.Ống tiêm 1 g/10 ml; 100 mg/1 ml.     …

Read More »