Ức chế FXR có thể bảo vệ khỏi nhiễm SARS-CoV-2 bằng cách giảm ACE2

Ngăn ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 thông qua điều biến các thụ thể của vật chủ vi rút, chẳng hạn như ACE21, có thể là một phương pháp dự phòng bằng hóa chất mới đối với vắc xin bổ sung COVID-192,3.

Tuy nhiên, các cơ chế kiểm soát biểu hiện ACE2 vẫn khó nắm bắt. Ở đây, chúng tôi xác định thụ thể farnesoid X (FXR) là cơ quan điều chỉnh trực tiếp quá trình phiên mã ACE2 trong nhiều mô bị ảnh hưởng bởi COVID19, bao gồm cả hệ tiêu hóa và hô hấp. Sau đó, chúng tôi sử dụng hợp chất không kê đơn z-guggulsterone (ZGG) và thuốc ursodeoxycholic acid (UDCA) không được cấp bằng sáng chế để giảm tín hiệu FXR và điều hòa giảm ACE2 trong phổi người, tế bào đường mật và các cơ quan đường ruột cũng như trong các mô tương ứng ở chuột và chuột đồng.

Chúng tôi chứng minh rằng quá trình điều hòa giảm ACE2 qua trung gian UDCA làm giảm tính nhạy cảm với nhiễm SARS-CoV-2 trong ống nghiệm, trong cơ thể sống và trong phổi và gan người được tưới máu ngoài hiện trường. Hơn nữa, chúng tôi minh họa rằng UDCA làm giảm biểu hiện ACE2 trong biểu mô mũi ở người. Cuối cùng, chúng tôi xác định mối tương quan giữa điều trị UDCA và kết quả lâm sàng tích cực sau khi nhiễm SARS-CoV-2 bằng cách sử dụng dữ liệu đăng ký hồi cứu và xác nhận những phát hiện này trong một nhóm xác nhận độc lập gồm những người được ghép gan.

Để kết luận, chúng tôi xác định một chức năng mới của FXR trong việc kiểm soát biểu hiện ACE2 và cung cấp bằng chứng cho thấy việc điều chỉnh con đường này có thể có lợi cho việc giảm lây nhiễm SARS-CoV-2, mở đường cho các thử nghiệm lâm sàng trong tương lai.

Nguồn: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36470304/

[TheChamp-FB-Comments language="vi_VN"]

About Thanh Lam

Check Also

Sử dụng Opioids nhiều bệnh nhân bị đau, thay vào đó dùng Gabapentin. Nó có hoạt động không?

THỨ SÁU, ngày 22 tháng 12 năm 2022 — Khi các bác sĩ cố gắng …